Поради для роботодавців

Про перехід на електронні трудові книжки

Оксана Скоробогач,
молодша юристка ETERNA LAW

5 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Наразі він направлений на підпис Президенту. Законом встановлюється, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Закон встановлює 5-річний перехідний період, протягом якого необхідно внести дані застрахованих осіб до реєстру, а паперові трудові книжки можуть використовуватися разом з електронною платформою.

Слід зазначити, що прийняття Закону свідчить про осучаснення обліку трудових відносин, проте при детальному аналізі його положень можна відзначити низку прогалин у регулюванні цього питання. Найбільш хвилюючим є питання безпеки та захисту від кібератак, тому що електронна платформа міститиме величезний обсяг інформації про застрахованих осіб.

Зокрема, на кожну застраховану особу заводиться персональна електронна облікова картка, до якої включаються такі відомості:

  • відцифрований зразок підпису особи та відцифрований образ обличчя особи;
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія (за наявності), номер і назва документа, що його посвідчує;
  • документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства (паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання або посвідка на тимчасове проживання);
  • відомості про освіту (рівень та ступінь освіти, кваліфікація, спеціальність);
  • місце проживання;
  • номер телефону та адреса електронної пошти;
  • відомості, що відображають страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших законних представників;
  • відомості про членів сім’ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, та її дітей
  • тощо.

Оскільки ця платформа зберігатиме інформацію про історію життя людини, викликає занепокоєння відсутність регулювання питання гарантії дотримання прав застрахованих осіб щодо збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації, що буде міститися в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Наступною прогалиною Закону питання доступності інформації, зокрема для осіб, які не мають електронного ключа. Крім цього, наразі не закріплений механізм самостійного контролю щодо правильності інформації, яка вноситься до реєстру.

Серед безперечних переваг – автоматичне призначення пенсії. Зокрема, призначення пенсії за віком буде здійснюватися автоматично (без звернення особи) у разі набуття застрахованою особою права на призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку на підставі відомостей, наявних в електронній системі, якщо до досягнення пенсійного віку особа не повідомила про бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Автоматичне призначення пенсії за віком буде відбуватися з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, крім випадків відсутності в електронній системі відомостей про страховий стаж застрахованої особи, необхідний для призначення пенсії за віком при досягненні пенсійного віку.

Слід звернути увагу: якщо документи про страховий стаж не подані протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, вважається, що застрахована особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку. Крім цього, якщо особа, якій пенсія за віком призначається автоматично, протягом трьох місяців не повідомила територіальний орган Пенсійного фонду про обраний нею спосіб виплати пенсії, вважається, що особа виявила бажання одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Щодо змін у трудових відносин, слід відзначити, що на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка повинна оформлятися роботодавцем в обов’язковому порядку не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

Крім цього, роботодавець на вимогу працівника зобов’язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі.

Заохочення працівникам будуть оголошуватися наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці, а також за проханням працівника, якщо трудова книжка зберігається в нього, повинні заноситись до його трудової книжки.

Отже, задля правильного регулювання трудових відносин, необхідно йти в ногу з часом і наразі використати перехідний 5-річний період для включення до реєстру застрахованих осіб відомостей про трудову діяльність працівників.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Lost Password