Поради для роботодавців

Цифрова ера потребує переосмислення посадових інструкцій: поради Harvard Business Review

Пропонуємо вашій увазі переклад тез статті Тайрона Сміта, Global Head of People Analytics & Insights в Udemy.                                           

Назви посад, як і раніше, займають панівне місце у світі праці. Вони втілюють суворе делегування посадових обов’язків, керують індивідуальними завданнями та стоять на сторожі кордонів між відділами й колегами. Проте розвиток технологій і цифрова трансформація призвели до значного розмивання посадових обов’язків та сподівань керівників – і така ситуація з часом тільки поглиблюватиметься.

Проте звичні назви посад застарілищодо багатьох різноманітних робочих аспектів. Річ не в тому, що розмежування за різними назвами чи категоріями посад зайве. Просто сучасний робочий простір не підходить для таких жорстких професійних кордонів між колегами та їхніми безпосередніми обов’язками. Нинішнім працівникам часто доводиться співпрацювати з іншими командами й надавати експертні поради колегам з інших відділів, водночас виконуючи власні обов’язки, сформульовані в посадовій інструкції.

Дедалі більший розвиток технологій і цифрова трансформація сприяють тому, що працівники також постійно набувають нових знань та умінь, відтак виходять за попередньо чітко визначені межі посадових обов’язків, підвищуючи продуктивність і якість роботи. Глибоке переосмислення того, як називати посади й описувати функційні обов’язки, потрібне для того, щоб надати рутинним завданням більшої гнучкості з ширшими можливостями, ніж, наприклад, дає традиційна назва на кшталт «ІТ-менеджер 5-го рівня».

Перехід до цифрової трансформації

Розквіт технологій сприяє автоматизації дедалі більшої кількості робіт, відтак назви посад мають відповідати новій бізнесовій реальності. Можна сподіватися, що з’являться посади «майбутнього», як-от керівник хмарної міграції або координатор дистанційної роботи, оскільки працівники стають згуртованіші й гнучкіші. Ці назви посад майбутнього витіснятимуть ще новіші, коли буде досягнуто бізнес-мети й виникнуть нові потреби.

Наприклад, «реєстратор» може трансформуватися в посаду «директор з практичної роботи з клієнтами». Ця назва передає суть функцій, що їх виконуватиме працівник, без навішування ярликів, що обмежують застосування його вмінь лише стійкою реєстрації. Досвід і навички роботи з клієнтами роблять такого працівника цінним членом команди з ширшим колом повноважень, ніж зазначено в теперішніх, традиційних посадових інструкціях для реєстраторів та секретарів.

Більшість із нас упродовж своєї кар’єри виконували кілька наборів посадових обов’язків. І для тих, хто шукає нову роботу, варто переглянути опис вакансії, а відтак оновити своє резюме й зазначити в ньому або виділити конкретні навички й компетенції, згадані в описі, щоб привернути увагу рекрутерів, менеджерів з наймання або навіть ботів.

Для рекрутерів, керівників відділів кадрів та інших менеджерів з персоналу застосування виробничо-організаційної психології – галузі психологічної науки, спрямованої на поведінку працівників, – може допомогти в переосмисленні, розробленні й оптимізуванні як назв посад, так і посадових інструкцій.

Перш ніж узятися за опис посадових обов’язків, поставте собі три запитання. Перше: які поточні й майбутні потреби ця посада безпосередньо вирішила б? Друге: на що ще в компанії впливатиме ця посада? Які ключові компетенції приведуть людину на цій посаді (а отже, і вашу компанію) до успіху?

Як технології змінюють наші методи роботи

Один з найпоширеніших елементів цифрової трансформації в різних галузях промисловості – від аерокосмічної до зоології – щораз більша залежність від штучного інтелекту (ШІ). Те, що ШІ змінить спосіб керування й організування мільйонів робочих місць, настільки неминуче, наскільки це можливо зреалізувати. Але реальність така, що люди залишаться в центрі уваги майже у всіх професіях. Наприклад, автоматизація завдань, що їх роблять вручну або часто повторюють, вивільнить можливості для працівників, щоб вони виконували динамічніші, складніші й критично важливі обов’язки, що сприяють зростанню компанії, упровадженню інновацій і задоволенню клієнтів.

Важливо зазначити, що ніякий штучний інтелект не відтворить сповна досвід менеджера з продажу, якого він набув у цій сфері впродовж своєї кар’єри. Тут забагато нюансів і складнощів. Проте аналітичні можливості штучного інтелекту можуть перевершити навіть найліпшого тренера за масштабністю, швидкістю й точністю. І хоча посада залишається людино орієнтованою, роль ШІ та автоматизації роботизованих процесів зростає, оскільки робочі процеси і далі розвиваються.

Технології вже виконують значну частину роботи сучасних професій, як-от перекладачів, розшифровувачів, адміністраторів та фахівців з підтримки клієнтів – і це лише частина з них. Оскільки цифрова трансформація сприяє впровадженню технологій, щоб спростити повторювані завдання, фахівці у сферах, які легко можна завтоматизувати, найбільше ризикують утратити робоче навантаження.

Переклад, наприклад, вимагає, щоб фахівець мав глибокі знання мови, якою він перекладає, і міг точно відтворити найскладніші граматичні структури й розлогі концепції. Оскільки самі технології з часом удосконалюються та дедалі більше компаній їх застосовують, з часом великомасштабні переклади частіше й точніше виконуватимуть за допомогою програмного забезпечення для автоматичного перекладу та машинного навчання. Роль людини в цій галузі залишиться незмінною, але особливі обов’язки й повсякденні завдання, безсумнівно, розвиватимуться – і, можливо, охоплять керування автоматизованими технологіями або проведення регулярних перевірок якості роботи, виконаної штучним інтелектом.

Знадобляться гнучкі описи посадових обов’язків, щоб задаптуватися до технологічних досягнень і впливу, який вони матимуть на традиційні посади та їхні назви. Вихід за межі вузьких назв посад стане найважливішим аспектом робочого середовища в цифровізованому світі, оскільки автоматизовані технології зоптимізували посадові обов’язки.

Назви посад установлюють непотрібні межі

Оскільки більше повторюваних завдань, як-от введення даних і розшифрування, спрощено за допомогою технологій, працівники зможуть більше часу співпрацювати з людьми з інших відділів. Глибша взаємодія між відділами може привести до того, що продуктивність працівників зросте, а результати роботи будуть точніші, динамічніші й вищої якості.

Окрім того, на практичнішому й менш концептуальному рівні автоматизація процесів може вплинути на працівників майже на всіх рівнях організації. Оскільки цифрова трансформація завтоматизувала або пришвидшила повторювані завдання, люди, які раніше їх виконували, зможуть робити те, що, імовірно, відрізнятиметься від початкового опису їхніх посадових обов’язків. Надання працівникам можливості виходити за межі назв посад може підвищити продуктивність, адже посадові обов’язки, а також навички, потрібні для їхнього виконання, змінюються швидше за людей, відтак менеджерам з персоналу слід оновлювати назви й описи посад. Жорсткі посадові інструкції більше не приваблюють сучасних працівників, що розуміють цінність безперервного навчання та співпраці для своєї майбутньої кар’єри.

Не навішуйте на людей ярликів

Створюючи посади найближчого майбутнього, що їх заповнять нинішні фахівці, слід зосередитися на вміннях, а не на завданнях. Це допоможе визначити правильного фахівця з потрібними навичками для досягнення мети, не прив’язуючи людей до певних функцій і не обмежуючи їх. На практиці це означає, що менеджери з працевлаштування, керівники відділу кадрів та інші менеджери з персоналу роблять акцент на розвитку, а не обмежують посадові обов’язки певним набором функцій.

Окрім того, важливо будувати структуру навколо основних компетенцій та обов’язків на індивідуальному рівні. Проте до такого типу розвитку посадових інструкцій ліпше підходити як до будівельного риштовання, а не як до завершеної будівлі. Прийнявши людину на роботу, не менш важливо дозволяти працівникам рости й співпрацювати з людьми поза їхньою рутинною діяльністю, зберігаючи водночас зосередженість на власних важливих завданнях.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Lost Password