Поради для роботодавців

Що таке soft skills та чому вони важливі: досвід фінтех-компанії

 

Віктор Телевич,
Learning&Development Manager, Wirex R&D

Ірина Безкоровайна,
Talent Acquisition Manager, Wirex R&D

Кожен член команди фінтех-компанії Wirex щодня використовує в своїй роботі hard skills (“жорсткі навички”) і soft skills (“гнучкі навички”). Hard skills – це всі технічні професійні навички, наприклад, володіння мовою програмування, використання графічних редакторів, планування бюджету або тестування продукту.

Але крім технічних навичок не менш важливим є застосування і так званих soft skills. Це комунікативні, розумові та лідерські навички, які допомагають організувати роботу і спілкування в команді для досягнення певних результатів. Чому це важливо? Тому що саме ці навички безпосередньо впливають не тільки на ефективність команди загалом, але й на кар’єрне зростання і можливість самореалізації.

Наприклад, за даними Міжнародного Стенфордського дослідницького інституту і Фонду Карнегі-Мелона, довгостроковий успіх у роботі на 75% залежить від soft skills людей і тільки на 25% – від технічних знань. Ось чому так важливо розвивати навички, які допомагають ефективно взаємодіяти з різними людьми, гнучко реагувати на постійні зміни, спільно вирішувати складні та нестандартні завдання тощо.

Чи існує ідеальний набір навичок для фахівців і лідерів? Чому так важлива саморефлексія і аналіз своєї роботи для саморозвитку? Які особливості підбору людей у команду та методи перевірки їх гнучких навичок? 

Якими soft skills необхідно володіти, щоб ефективно працювати в IT-компанії?

Віктор Телевич

Продуктові ІТ-компанії є яскравим прикладом сучасної команди, де затребувані не лише передові hard skills, але й добре розвинуті soft skills. HR-команда Wirex R&D провела внутрішнє дослідження, завдяки якому виявила всі soft skills, які важливі для успіху саме нашої команди. Всі ці навички ми згрупували та оформили у вигляді моделі компетенцій, яка на мові поведінки описує, що саме є пріоритетним для нас. Такі пріоритети є чітким критерієм при підборі кращих людей в команду та допомагають їх розвивати в подальшому. У нашій моделі компетенцій є різні навички, однак серед них є базові soft skills, які можуть стати фактором успіху в кожній IT-компанії. Наприклад:

 • Вміння постійно та швидко навчатись
 • Співпраця в команді задля досягнення спільної мети
 • Критичне мислення та уміння ухвалювати зважені рішення
 • Ефективна комунікація з різними людьми
 • Гнучке мислення та швидка адаптація до змін
 • Творчий підхід до вирішення завдань

Які soft skills необхідні тім-ліду та чому?

Віктор Телевич

Ми намагаємось долучати до нашої команди вмотивованих професіоналів високого рівня, які щодня вирішують складні творчі завдання. Тож вимоги до лідерів команди є особливими, адже бути фаховим взірцем для такої ролі недостатньо. Важливо, щоб людина на такій позиції мала лідерські компетенції, вміла будувати та налагоджувати командну роботу, надихати людей на досягнення високих результатів, а також знала, як розкривати та знаходити найкраще застосування талантів кожного.

Серед soft skills, які описані в лідерській моделі компетенцій Wirex R&D, є такі:

 • Побудова відкритих комунікацій, в яких заохочується обмін думками та своєчасне надання інформації.
 • Побудова ефективної команди з урахуванням сильних сторін та справедливим визнанням вкладу кожного.
 • Конструктивне вирішення конфліктів, де пріоритетом є потреби та інтереси, а люди відокремлюються від проблем.
 • Підбір талановитих людей в команду на основі об’єктивних вимог, талантів та відповідності цінностям.
 • Розвиток команди через розкриття потенціалу та регулярний зворотний зв’язок.
 • Управління змінами та заохочення постійного вдосконалення.
 • Прийняття своєчасних та зважених рішень з урахуванням різних поглядів.

Чи правда, що кандидат з добре розвинутими hard skills, але з недостатньо розвиненими soft skills, може не отримати через це роботу?

Ірина Безкоровайна

У нашій компанії співбесіда проводиться в декілька етапів. На першому етапі відбувається інтерв’ю, де перевіряються soft skills, які є частиною нашою культурної моделі та щоденно використовуються в роботі. Таку оцінку здійснює досвідчений експерт з Talent acquisition команди, в арсеналі якого є спеціальні методики з високим рівнем прогностичної достовірності. Наступним обов’язковим етапом є перевірка hard skills. Зазвичай така оцінка здійснюється технічним експертом, який в процесі предметної розмови та завдяки тестовим завданням з’ясовує фаховий рівень кандидата.

Однак, якщо фаховий рівень кандидата є високим, проте існує невідповідність нашим цінностям та є брак необхідних soft skills, людина не зможе адаптуватися та залишитись в команді надовго. Саме тому ми, спираючись на досвід команди, намагаємось не йти на компроміси в цьому питанні, віддаючи перевагу кандидатам з необхідним поєднанням hard та soft skills.

Фахівці зі збалансованими навичками – це рідкість, тому в деяких випадках компанія надає шанс приєднатись до команди кандидатам з сильними soft skills та допомагає швидко надолужити рівень технічних навичок. Такий підхід дає нам можливість не втратити “нашу” за цінностями людину та є виправданим за умови сильної команди, яка може підтримати та поділитися своїми знаннями з ньюкамером.

Як на співбесіді рекрутер перевіряє soft skills, чи є якась методика?

Ірина Безкоровайна

Знайомство розпочинається з резюме. По тому, наскільки грамотно складене резюме, як людина систематизує, структурує та презентує інформацію про себе, вже можна скласти перше враження та зробити попередні висновки.

Наступний крок – це спілкування по телефону, де ми вперше чуємо людину, як вона формулює відповіді, які ставить запитання, як тримається – все це корисна інформація, яка в сукупності зі змістом відповідей дозволяє прийняти рішення щодо можливого інтерв’ю.

На наступному етапі одне з інтерв’ю присвячено ґрунтовній оцінці саме soft skills. Кандидат, що пройшов перший етап співбесіди має змогу розповісти про свій досвід детальніше, а рекрутер, завдяки спеціальним запитанням, зрозуміти, чи відповідають досвід та навички кандидата вимогам.

Такий тип інтерв’ю називається “поведінковим” та дозволяє, спираючись на аналіз минулого досвіду, з високою вірогідністю оцінити, чи впорається кандидат з майбутніми викликами. Досвідчений рекрутер під час проведення інтерв’ю комбінує різні підходи. Одним з популярних методів оцінки, який використовують екперти в Wirex R&D є покрокова техніка S.T.A.R.”. На кожному з чотирьох послідовних кроків HR-спеціаліст ставить певні запитання, відповіді на які формують повне уявлення про необхідну компетенцію. Отже, йдеться про такі кроки:

 1. Situation (Ситуація) – конкретна ситуація в минулому, в якій людина мала змогу проявити певну компетенцію (робота в команді, подолання конфліктної ситуації тощо).
 2. Task (Завдання) – що саме мала на меті людина в цій ситуації, яке завдання мала вирішити.
 3. Action (Дія) – що саме зробила людина, щоб вирішити завдання, яка була її роль.
 4. Result (Результат) – який результат був досягнутий, як дії людини вплинули на ситуацію.

Залежно від того, наскільки грунтовно та детально кандидат відповідає на запитання, рекрутер може доволі точно та швидко оцінити рівень навичок та компетенцій.   

Як можна розвинути свої soft skills?

Віктор Телевич

Якщо дещо спростити, то можна виділити три кроки – 1) визначити потребу та мету => 2) сформувати план дій та втілити його => 3) підвести підсумки та оцінити результат.

Перший крок, щоб опанувати soft skills: варто відповісти на запитання, які саме навички потрібні та для чого. Наприклад:

 • Опанувати навичку презентації для того, щоб ви могли донести стисло та переконливо слушні, на вашу думку, ідеї.
 • Або навчитись надавати зворотний зв’язок колегам так, щоб вони не ображались, але прислухались до вашої дружньої поради.

Аби людина усвідомила потребу в певному soft skill, їй необхідно провести аналіз власних дій та отриманих результатів роботи, а також звернути увагу на спостереження та зворотний зв’язок від оточуючих. Якщо певні результати не влаштовують, або є конструктивні поради з боку колег – це може свідчити про брак певних навичок. Саме на таких принципах ґрунтується виявлення потреб в навчанні в Wirex R&D – аналізі результатів роботи та зворотного зв’язку від членів команди.

Другий крок, коли визначили, що саме ви хочете опанувати та навіщо, слід обрати навчальні активності та втілити їх за планом. Зазвичай формування навички, в залежності від складності, може тривати від одного до шести місяців. Оптимальним рішенням є вибір активності в трьох категоріях та розподілення їх на відповідний період:

 1. Формальне навчання (книжки, тренінги, воркшопи, інші навчальні заходи та матеріали). Це допоможе засвоїти теоретичні основи та розпочати відпрацювання навички.
 2. Навчання за допомогою досвідчених людей (обмін досвідом, сессіі зворотного зв’язку, зустрічі з ментором тощо). Такі активності дозволяють перевести ваші знання у вміння.
 3. Застосування на практиці (завдання, що передбачають використання знань на робочому місці). Саме регулярна практика в поєднанні зі зворотним зв’язком дозволяють коригувати та покращувати вміння, що з часом трансформується в сталу навичку.

Кожен член команди Wirex R&D за підтримки лідера команди має нагоду створити індивідуальний план навчання та розвитку щонайменше двічі на рік. Щоб кожен міг скористатись методикою ефективно, ми проводимо для всіх членів команди спеціальний тренінг. Також ми надаємо методичні матеріали, які містять покрокову інструкцію з порадами, перелік компетенцій для різних ролей та каталог навчальних активностей.

Третій крок, згодом, коли план виконано, варто з’ясувати, як змінились результати, на які мали вплинути нові навички. Як і на першому кроці, допомогти можуть спостереження оточуючих, які могли помітити позитивні зміни в поведінці людини. Зрештою, позитивні результати можуть надихнути на опанування нових навичок та подальший розвиток вже існуючих, що стане ознакою ще одного важливого soft skill – “Умінням постійно та швидко навчатись”.

Аналіз результатів роботи та планування нових цілей у Wirex R&D відбувається щокварталу, отже, навчання та розвиток необхідних навичок та компетенцій є постійною практикою та частиною культури компанії.

Тож розвиток soft skills є наріжним каменем професійного розвитку кожного спеціаліста та фактором успіху компанії. Адже бути тільки технічним експертом недостатньо, необхідно вміти ефективно взаємодіяти з різними людьми, гнучко реагувати на постійні зміни та спільно вирішувати складні і нестандартні завдання. Том, незалежно від позиції у компанії, кожному слід постійно працювати над собою та планомірно розвивати свої гнучкі навички.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Lost Password