КСВ-менеджер/ка: портрет «професії чейнджмейкера» та топ-6 викликів

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Продовжуємо цикл статей CSR Ukraine – цього разу Марина Саприкіна, керівник Центру «Розвиток КСВ» в Україні, розповідає про становлення, вимоги та виклики КСВ-менеджерів.

Менеджер/ка з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ-менеджер) – професія, що з’явилась відносно недавно. Ще 10 років тому, наймаючи людину на посаду КСВ-менеджера, компанії писали в трудовій книжці «експерт з комунікацій». Але в ті часи існувало до 5 компаній, де були відкриті такі вакансії.

Сьогодні в Україні працює понад 30 менеджерів з КСВ, наприклад, у таких компаніях: Енергоатом, 1+1, Метінвест, Астарта, МХП та інші. Насамперед у виробничих компаніях. У світі останнім часом компанії з фінансового сектору та інвестиційні фонди стали лідерами з відкриття вакансій КСВ-менеджерів.

Якщо говорити про департаменти для КСВ-менеджерів, тільки декілька компаній мають такі підрозділи: наприклад, ДТЕК та 1+1 (група з КСВ). Здебільшого, і це загальноєвропейська тенденція, КСВ-менеджери працюють у департаменті комунікацій (в Італії, наприклад, у 79% компаній) і HR-департаменті (в Італії – 12,5% компаній).

Корпоративна соціальна відповідальність – це відповідальність компаній за свій вплив на суспільство. А це – соціальні й екологічні проекти, проекти або програми по роботі з громадами. Відповідальним за ці проекти та програми є саме КСВ-менеджер. Хоча зазвичай – КСВ-менеджерка. Ця професія в основному жіноча, і не тільки в Україні: у світі 60% посад посідають саме жінки. В Україні цей показник значно вищий – до 85%.

Обов’язки КСВ-менеджерів

 • розробка стратегій, планів та проектів з корпоративної соціальної відповідальності, показники ефективності, а також відстеження їхньої реалізації та звітування;
 • підготовка щорічних звітів з корпоративної соціальної відповідальності;
 • створення системи управління КСВ в компанії;
 • проведення досліджень, розбудова відносин зі стейкхолдерами (партнерами, клієнтами, громадськими організаціями), координація активностей, які матимуть позитивний вплив на довкілля та місцеві спільноти;
 • підвищення обізнаності про КСВ компанії і робота з партнерами.

Іноді жартують, що КСВ-менеджери відповідальні за донесення поглядів стейкхолдерів до компанії, і навпаки – думок та рішень компаній до стейкхолдерів.

Але насправді КСВ-менеджери – це changemakers (чейнджмейкери), які змінюють культуру компанії, приводять організацію та її партнерів до сталого мислення та розвитку.

Портрет КСВ-менеджера

КСВ-менеджер повинен вірити в те, що він/вона робить, мати внутрішні цінності. Іноді ці люди мають попередній досвід роботи в громадських та благодійних організаціях, тому що для них логічно бути залученими до громадянського суспільства, до соціальних проектів. А ще вони здатні працювати самостійно, мають чудові навички проектного менеджменту, відмінні ораторські навички, адже дуже часто доводиться виступати від імені компанії. На таких зустрічах потрібно переконати стейкхолдерів або навести слушні аргументи – це все про КСВ-менеджерів.

Зарплати КСВ-менеджерів

Зарплата КСВ-менеджера в Європі становить 60 000 – 80 000 євро на рік. Найбільші зарплати у Канаді та США – 90 000 євро (в доларах більше). В Україні – 13 000 – 17 000 євро на рік. На жаль, хоча жінок серед КСВ-менеджерів більше, платять їм менше. Наприклад, у Великобританії жінкам платять 52 000 фунтів стерлінгів, а чоловікам – 64 000.

Незважаючи на зарплату, бюджети КСВ-менеджерів у світі у 2018 стали меншими.

Компетенції менеджера з КСВ

Поділяються на два типи: вертикальні і горизонтальні. Вертикальні компетенції пов’язані з управлінськими та технічними навичками людини, починаючи з організації заходів і закінчуючи управлінням проектом. Горизонтальні компетенції стосуються соціальних та м’яких навичок (soft skills), зокрема комунікаційних здібностей і навичок медіації (особливо  в аграрних та нафтогазових компаніях – для вирішення конфліктів з громадами). Серед основних компетенцій:

 • вміння працювати з даними (збирати, обробляти, мотивувати);
 • володіння м’якими навичками і робота з партнерами;
 • вміння переконувати інших;
 • навички проектного менеджменту, організації подій;
 • контроль за графіками, дедлайнами, термінами;
 • постійне навчання.

Часто до КСВ приходять з інших департаментів. Навчають КСВ-менеджерів у Школі з КСВ, яку вже п’ять років проводить Центр «Розвиток КСВ» (сьома школа відбудеться у червні 2019 року).

У роботі КСВ-менеджера, як і у кожного фахівця, є свої виклики, про які варто згадати.

Виклик 1. Підтримка топ-менеджерів

Дуже важлива, але іноді її важко отримати. Якщо компанія є лідером і конкуренти нічого не роблять, то стимулів для топ-менеджерів не так багато. Інша річ – коли всі компанії сектору здійснюють КСВ-активності, і починають конкурувати в напрямку розвитку КСВ. Враховуючи різні стилі топ-менеджерів, Harvard Business Review радить наступні кроки, розділяючи керівників на декілька типів:

Якщо керівник постійно заперечує. З такими топ-менеджерами потрібно говорити мовою, до якої вони звикли, а саме – акцентувати увагу на зменшенні витрат, підвищенні бізнес-можливостей, вимогах споживачів та мінімізації ризиків. Бути уважними до часу бесіди, не організовувати зустріч у кризові години.

Якщо керівник розуміє важливість КСВ, але в питаннях, які стосуються операційної діяльності. Це стосується керівників таких компаній, як нафтогазові, транспортні, FMCG та аграрні. У таких компаніях роблять акцент на двох речах – довкілля і здоров’я та безпека співробітників. Керівникам потрібно продемонструвати проекти, які доведуть першість у секторі, знайомити їх з керівниками з інших секторів, які розділяють ідеї сталого розвитку. Важливо КСВ зробити частиною ризик-менеджменту та стратегічного розвитку компанії, з фокусом на тому, що інвестори сьогодні все більше звертають увагу на КСВ.

Якщо керівник ставиться до КСВ поверхово. Керівники розуміють, що таке КСВ, але робити більше вони не хочуть і не знають, як саме. Тому їм можна говорити про цінності та місію компанії. Можна спробувати поговорити про створення КСВ-комітету, де інші директори пропонуватимуть конкретні дії, і підказати, що і як робити.

Якщо керівники задоволені ситуацією. Це саме ті топи компаній, які розпочали впровадження КСВ набагато раніше, вже зробили круті речі і зараз спочивають на лаврах. У розмовах з ними варто: визнати минулі успіхи та згадати про те, як змінились глобальні тренди, тому потрібно розвиватись далі. Також можна створити коаліцію з тих менеджерів, які готові навчатись. У цілому стратегія роботи з такими керівниками полягає у мистецтві маленьких кроків, а не у масштабній стратегії.

Якщо керівники вірять і довіряють. Такі керівники розуміють важливість КСВ і її стратегічну цінність. Вони проводять чіткий аналіз бізнес-переваг і розуміють виклики. Зазвичай такі  компанії мають сталі продукти, етичні мережі постачань, ефективні трудові практики, сильне зобов’язання інвестувати в КСВ. З ними легко говорити – вони підтримують КСВ-активності, які інтегровані в розвиток організації.

Виклик 2. Підтримка менеджерів середнього рівня

КСВ-менеджер має заохочувати співробітників залучатися до КСВ-проектів. Це важко, особливо коли йдеться про середній менеджмент в маркетингу, закупках, виробництві та продажах. Тому що часте питання – «Як це пов’язано із фінансовими цілями?». Але це вартує того. Стратегія тут – говорити з цими людьми, показувати бізнес-кейси і те, як впливає КСВ на репутацію компанії.

Виклик 3. Співпраця з HR-ами та PR-никами

КСВ-менеджер має співпрацювати в одній команді з HR-ами та PR-никами задля створення стратегії та механізму залучення співробітників до програм КСВ, зокрема розробку програм корпоративного волонтерства. Також спільно з PR-никами КСВ-менеджери мають забезпечити ефективні інструменти комунікації із зовнішніми стейкхолдерами.

Виклик 4. Залучення співробітників

КСВ-менеджер, як і HR-менеджери, зацікавлені у створенні мережі чемпіонів з КСВ в межах компанії. Активна група співробітників важлива для просування КСВ, а також вона може надати гідну допомогу КСВ-менеджеру. Наприклад, в одній компанії активні співробітники виступали волонтерами КСВ-заходів. Але тут варто розуміти стимули для кожного: наприклад, для співробітників у сфері маркетингу, відносин з інвесторами та HR важливо говорити про репутацію та довгострокові наслідки, робочі та працівники виробництва чекають на представлення КСВ як корисної справи для натхнення на подальші кроки. Але спілкування з колегами про сталий розвиток – це важливо. Наприклад, один банк попросив презентацію Центру «Розвиток КСВ» про сталий розвиток, розповсюдив серед співробітників, потім запустив обговорення і результат – Цілі сталого розвитку (компас для КСВ-менеджерів) тепер є у кожному департаменті.

Виклик 5. Від малого до великого

Людям потрібно бачити результат. Тому для співробітників, які вже мають натхнення і вірять у досягнення сталих цілей, варто зробити невеличкі проекти, де вони відчують свою цінність і те, що вони можуть стати частиною рішення задля кращого світу. Донорство, поїздка на еко-суботник – гарний приклад таких маленьких дій, які ведуть до великих результатів.

Виклик 6. Оцінка впливу

Оцінка результатів своїх проектів та програм – важлива. По-перше, внутрішній бенчмаркінг дозволяє порівнювати і залучати різні департаменти до загальнокорпоративних цілей (наприклад, скорочення викидів вуглецю). Один КСВ-менеджер створив внутрішню конкуренцію серед заводів по всьому світу для досягнення узгоджених показників. Цей виклик КСВ призвів до обміну кращими практиками в компанії.

По-друге, зовнішній бенчмаркінг дозволяє порівнювати показники КСВ цілої компанії з конкурентами. Наприклад, це можна виміряти, розглядаючи позиції у відомих рейтингах – в Україні це Індекс прозорості компаній, які 8 років поспіль робить Центр «Розвиток КСВ».

Але тут важливо також проводити оцінку впливу, як змінюють дії/проекти/програми компанії свідомість людей, організацій та країни. Це – окрема метрика, над якою мають замислитись КСВ-менеджери.

Отже, КСВ-менеджер – це все ще нова посада в компанії, але з кожним роком КСВ-менеджерів стає все більше. Задля обміну досвідом і кращими практиками створена українська платформа – Центр «Розвиток КСВ», експертна організація, яка об’єднує КСВ-менеджерів та людей, які займаються питаннями КСВ, більше 40 компаній.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password