Поради для роботодавців

HR-словник англійської мови: великий перелік термінів та фраз

Максим Сундалов,
cпівзасновник та керівник онлайн-школи англійської мови EnglishDom

Світ трансформується щодня. Те, що було актуальним сьогодні, може втратити свою новизну наступного дня. Проте певні речі залишаються незмінними – освіта та необхідність розвитку та вдосконалення власних навичок. Це стосується кожної сфери нашого життя та професії. 

Навіщо HR-спеціалісту англійська 

HR-менеджер — людина, яка стане кращим другом, мудрим радником та, у разі необхідності, психологом. Він має бути на одній хвилі з потенційним співробітником ще на етапі співбесіди. Сьогодні більшість компаній виходить на зовнішні ринки, тому виникає гостра необхідність у співпраці крос-культурних команд. Володіння англійською HR-термінологією стає невід’ємною частиною професійної діяльності. За статистикою WebTechnologySurveys, понад 60% всієї нової інформації спочатку виходить англійською.  Тож аби залишатися кваліфікованим спеціалістом, потрібно тримати руку на пульсі.

Згідно з даними цифрової платформи онлайн-школи англійської мови EnglishDom, 27% наших студентів вивчають мову заради кар’єрного зростання. Так, HR-спеціалісту потрібно добре володіти англійською у випадку, якщо він бажає отримати міжнародну сертифікацію, наприклад, SHRM. Вона дозволяє працювати на міжнародному рівні й розширює професійні можливості для спеціаліста. Ми проводимо заняття й для корпоративних студентів, тому до нас доволі часто звертаються HRD та HR-спеціалісти, і разом із ними ми зібрали цей словник важливих професійних термінів.

Володіння HR-термінологією англійською як одна з ключових навичок HR-спеціаліста 

Чи є ви досвідченим HR-фахівцем або тільки почали свій шлях у цій професії,  розуміння термінології та HR-професіоналізмів є частиною ділової англійської мови. Сьогодні спостерігаємо тренд — багато компаній прагне вийти на міжнародний ринок. У таких випадках може розпочатися співпраця з іноземними колегами, а це відрядження, відеоконференції, електронне листування та освіта англійською. Згодом виникне необхідність у пошуку нових співробітників. 

Навіть якщо ви не працюєте на міжнародному ринку, термінологія HR-напрямку все одно спочатку виникає англійською. Навіть сама назва — HR або Human Resources — досі використовується в більшості компаній без перекладу, бо англійський термін повніше розкриває сенс. Тож давайте розглянемо детальніше деякі з них, а для зручності розіб’ємо їх за тематичними блоками.

1. Підбір персоналу

 • Fixed-term contract — In September, I won’t renew a fixed-term contract with Google as I was offered  a new job. / У вересні я не буду поновлювати строковий контракт із Google, оскільки мені запропонували нову роботу.
 • Permanent / unlimited term contract — Dmytro, you did great during your first month here. We’re ready to offer you a permanent/unlimited term contract. / Дмитро, ви чудово впоралися за перший місяць тут. Ми готові запропонувати вам постійний контракт.
 • Job seeker — This charter states that any job seeker has the right to equal treatment. / У цьому статуті зазначено, що будь-який шукач роботи (претендент) має право на рівне ставлення.
 • Job offer — Maria turned down the job offer since she’s moving to another country. / Марія відхилила пропозицію роботи, оскільки вона переїжджає в іншу країну.
 • Apply for a job — You have to represent yourself as well as you can when you apply for a job. / Ви повинні представляти себе якнайкраще, коли подаєтеся на роботу.
 • Application — When filling in the application remember to mention your place of residence. / Під час заповнення заяви не забудьте вказати своє місце проживання.
 • Applicant — Applicant must be independent and with good interpersonal and teamwork skills. / Кандидат повинен бути незалежним та володіти хорошими навичками міжособистісного спілкування та колективної роботи.
 • A contractor — We just need the quote from your contractor in writing. / Нам просто потрібна письмова пропозиція від вашого підрядника.
 • Proficiencies — The final applicant has brilliant language proficiencies: Fluency in English and German with good writing skills. / Останній заявник володіє блискучими знаннями мови: вільне володіння англійською та німецькою мовами з хорошими навичками письма.
 • Fill a vacancy — It’s crucial for our company to fill the vacancy left by Igor Teslenko. He was а skillful manager. / Для нашої компанії надзвичайно важливо заповнити вакансію, яку залишив Ігор Тесленко. Він був вмілим менеджером.
 • Take up/accept an offer — Olena was hesitating about taking up/accepting an offer. She was still considering other options. / Олена вагалася щодо прийняття пропозиції. Вона все ще розглядала інші варіанти.
 • Turn down/decline an offer — Unfortunately, Vasyl turned down/declined our offer. He sees himself in another project. / На жаль, Василь відмовився / відхилив нашу пропозицію. Він бачить себе в іншому проєкті.
 • Set up an interview — Could you please remind me. Did we set up an interview for nine o’clock sharp? / Можеш нагадати мені, будь ласка. Ми призначили інтерв’ю на дев’яту годину?
 • Human resources manager — Viktoriia Chernenko is the company’s HRM. She’s in charge of the department that deals with the employment, training, support, records, etc. of a company’s employees. / Вікторія Черненко — менеджер з персоналу компанії. Вона очолює відділ, який займається працевлаштуванням, навчанням та підтримкою працівників компанії.
 • Behavioral Based Interview — The company decided to organize a Behavioral Based Interview with only the best three candidates. / Компанія вирішила організувати поведінкову співбесіду/інтерв’ю лише з трьома найкращими кандидатами.

2. Адаптація персоналу

 • Onboarding — The company Max applied to has an excellent program for employee onboarding. / У компанії, у яку подався Макс, є відмінна програма адаптації працівників.
 • Coaching — Here, in Apple, we believe that coaching and the networks are important tools in breaking through any barrier. / Тут, в Apple, ми вважаємо, що коучинг/наставництво та нетворкінг є важливими інструментами для подолання будь-якого бар’єру.
 • A performance appraisal (Review) — A performance appraisal is an essential stage of developing a better specialist. / Оцінка результатів діяльності/ефективності є важливим етапом формування кращого фахівця.
 • Balanced scorecard — Our company planned the roll-out of the balanced scorecard to other divisions and country offices this year. / Цього року наша компанія запланувала впровадження збалансованої системи показників для інших підрозділів та офісів країни.

3. Мотивація співробітників

 • Incentives — There is a system of monetary incentives in our company. / У нашій компанії існує система грошових заохочень.
 • Nepotism — Our company is absolutely against nepotism. / Наша компанія категорично проти непотизму/кумівства. 
 • Emotional intelligence — Nowadays, it’s not enough to have excellent hard skills. An employer is looking for someone with significantly developed emotional intelligence. / У наш час недостатньо володіти чудовими професійними навичками. Роботодавець шукає когось зі значно розвиненим емоційним інтелектом.
 • Change management — With effective change management, changes are handled quickly and have the lowest possible impact on service quality. / Завдяки ефективному управлінню змінами, зміни впроваджуються швидко і мають мінімальний можливий вплив на якість послуг.
 • Confidentiality agreement — Before joining our team you have to sign confidentiality agreement. / Перш ніж приєднатися до нашої команди, ви повинні підписати угоду про конфіденційність.
 • Retention strategy — As a part of its personnel retention strategy, Reckitt Benckiser offers its employees a package of social benefits, which includes medical insurance. / Як частина стратегії утримання персоналу,  пропонує своїм працівникам пакет соціальних виплат, який включає медичне страхування.

4. Розвиток та навчання співробітників

 • Talent management — Developing a more managed career development process is critical for talent management and is another area that requires increased attention. / Розробка більш керованого процесу розвитку кар’єри є критично важливою для управління талантами і є ще однією сферою, яка вимагає підвищеної уваги.
 • 360-degree feedback — Usually, after the probation workers of PepsiCo have 360-degree feedback from their managers and team mates. / Зазвичай після випробувального терміну працівники Pepsi & Co отримують “оцінку 360” від своїх менеджерів та колег по команді. 

5. Оцінка, утримання та звільнення 

 • Attrition — The company managed to stop the personnel attrition. / Компанії вдалося зупинити відтік персоналу.
 • To dismiss — Last night I found out that Pavlo was  dismissed from his job for incompetence. / Вчора ввечері я дізнався, що Павла звільнили з роботи за некомпетентність.
 • Dismissal — Pavlo claims it was wrongful dismissal. / Павло стверджує, що це було незаконне звільнення.
 • To sack, fire somebody — Ilona was late for work five times in a row. Her team lead was furious and suggested to sack/fire her immediately. / Ілона п’ять разів поспіль запізнювалася на роботу. Її керівник команди розлютився і запропонував негайно звільнити її.
 • Termination date — Vlad was worried if he would receive the full payment exactly on the termination date of his contract. / Влад переживав, чи отримає повну виплату саме в день розторгнення договору. 
 • Outplacement — Our company assists people who have lost their jobs by providing retraining and outplacement services. / Наша компанія допомагає людям, які втратили роботу, надаючи послуги з перепідготовки та подальшого працевлаштування/аутплейсменту
 • Resign — The president of the company resigned after an internal conflict. / Президент компанії подав у відставку після внутрішнього конфлікту.
 • Term of notice — If the CEO resigns, the term of notice is six months. / Якщо генеральний директор подає у відставку, термін попередження — шість місяців.
 • Retire — Olga realized that was working for her company for over 20 years and eventually decided to retire. / Ольга зрозуміла, що працює у своїй компанії понад 20 років, і врешті-решт вирішила піти на пенсію.
 • Transfer — After a year in SPN Agency in Paris he transferred to Newsfront Agency in Kyiv. / Після року роботи в агенції SPN у Парижі він перейшов до агентства Newsfront у Києві.
 • Renew (someone’s) contract — As a team leader, Valentina performed remarkably in this project. So the company decided to renew her contract. / Як керівник команди, Валентина чудово виступила в цьому проєкті. Тож компанія вирішила продовжити її контракт.
 • Exit interview — Research on exit interviews shows that people often explain their leaving the company by saying: “My boss is not competent.” / Дослідження еxit-інтерв’ю показують, що люди часто пояснюють своє звільнення з компанії тим, що кажуть: “Мій начальник не компетентний”.

Словник HR-а (словник професіоналізмів) — це тільки перший крок до вільної комунікації в HR-сфері. Крім нього, існує ще багато допоміжних засобів: підручники, словники, подкасти або тематичні блоги. А ті, хто хоче підтримки зі сторони, завжди можуть обрати собі тематичну освіту, бо сьогодні мовна спеціалізована підготовка — доволі поширена послуга.

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Lost Password