Чи змінювати посадові оклади в штатному розписі у зв’язку зі збільшенням розміру мінзарплати?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn
стаття про мінімальну зарплатню

З 1 січня 2017 року встановлений розмір мінзарплати — 3200 грн. Чи обов’язково встановлювати оклади працівників у штатному розписі на рівні мінзарплати? Чи потрібно змінювати оклади за посадами, які обіймають працівники, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до 3 (6) років, і фактично їм зарплата не нараховується?

Ні, роботодавець не зобов’язаний встановлювати посадовий оклад у штатному розписі у розмірі не меншому за мінзарплату. Такий обов’язок у роботодавця справді був до 01.01.2017 р. — до внесення змін Законом України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі — Закон № 1774) до КЗпП і Закону України «Про оплату праці» (далі — Закон про оплату праці).

Тепер же мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) у штатному розписі не може бути меншим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ч. 6 ст. 96 КЗпП).

Тож у 2017 році у штатному розписі не можна встановити посадовий оклад у сумі меншій за 1600 грн. І якщо у чинному у грудні 2016 року штатному розписі посадові оклади були не менше 1600 грн, то їх можна й не переглядати.

Зверніть увагу! Посадові оклади (тарифні ставки) встановлюють у штатному розписі за конкретними посадами. Тому не має значення, чи перебуває працівник, що її обіймає, у відпустці по догляду за дитиною, чи на цю посаду прийнято за строковим договором іншу особу.

У даному випадку може бути кілька ситуацій залежно від положень укладених на різних рівнях угод (якщо їх дія поширюється на підприємство), колективних договорів і трудових договорів (контрактів), укладе них з працівниками.

Варіант 1. На підприємство поширюється дія Генугоди чи галузевої угоди.

Такі підприємства мають враховувати вимоги п. 2.4 і п. 2.6 Генугоди, встановлюючи посадові оклади (ставки зарплати) у штатному розписі, а саме:

  • розмір зарплати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму робочого часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначений законом;
  • тарифну ставку робітника I тарифного розряду установлюють в розмірі, визначеному відповідною галузевою угодою, а якщо вона не укладена (чи нею не визначений цей показник) — не нижче 110% мінзарплати, визначеної законом (у грудні це було 1760 грн).

Ці показники не змінилися й у січні 2017 року, оскільки під час розрахунку посадових окладів і тарифних ставок показник мінзарплати 3200 грн не застосовується. До внесення змін в угоди всіх рівнів і колдоговори — замість мінзарплати використовують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 1600 грн (абз. 3 п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1774).

Отже, якщо оклади підвищують за ідентичними тій, яку обіймає особа, що перебуває у відпустці по догляду за дитиною, посадами, то їй теж мають підвищити посадовий оклад. Якщо ж така посада єдина на підприємстві й оклад не менше, ніж того вимагає Генугода чи галузеві угоди, то його можна не переглядати.

Варіант 2. Колдоговором передбачено підвищення окладів (ставок) пропорційно збільшенню розміру прожиткового мінімуму чи мінзарплати.

Якщо це передбачено колдоговором, то відповідно потрібно на 1 січня 2017 року затвердити штатний розпис, підвищивши пропорційно посадові оклади усіх працівників. Не забуваймо, що замість розміру мінзарплати використовуємо 1600 грн.

Тож особі, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, у цьому випадку мають підвищити оклад штатному розписі відповідно до проведених розрахунків.

Варіант 3. Колдоговір не укладений, оклади встановлювали на рівні не меншому за мінзарплату.

У даному випадку посадовий оклад має бути у штатному розписі не менше 1600 грн у всіх працівників (у т. ч. й тих, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною).

Також може бути ситуація, коли з працівником укладений письмовий трудовий договір (контракт), де обумовлені особливості визначення розміру його оплати (оклад, надбавки, премії). І тут вже потрібен індивідуальний підхід тобто треба проаналізувати, чи дотримано вимог чинного трудового законодавства й якщо є потреба внести зміни до нього.

Для дотримання мінімальної гарантії в оплаті праці (3200 грн) працівникам за відпрацьовану норму праці мають нарахувати не менше цієї суми. До мінімальної зарплати враховують усі виплати, крім визначених ч. 2 ст. 31 Закону про оплату праці. Тобто не враховуються до мінзарплати: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, за роз’їзний характер, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо ж за відпрацьовану норму праці нарахована зарплата у сумі менше 3200 грн, то роботодавець повинен здійснити доплату. При цьому доплату до мінзарплати не проводять, якщо немає жодного відпрацьованого робочого дня (години), а якщо не відпрацьована норма праці, то її здійснюють пропорційно.

Таким чином, з 1 січня 2017 року мінімальний розмір посадового окладу (тарифної ставки) у штатному розписі має бути встановлений у розмірі не менше 1600 грн, а мінімальна зарплата нарахована за виконану норму праці — не менше 3200 грн.

Світлана Лістрова

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password